Čuvajmo Dravski park

Akcija Čuvajmo Drvski park prvi puta je održana 2004. godine i od onda se održava skoro svake godine povodom 22. travnja – Dana planeta Zemlje. Akcija se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu izviđači uz pomoć svojih voditelja obilaze Dravsku park šumu te kartiraju divlje deponije smeća. Samo kartiranje se prvodi snimanjem precizne GPS lokacije putem Garmin Vista etrex GPS uređaja te snimanja nekoliko fotografija lokacije sa digitalnim fotoaparatom. Nakon toga se lokacije uz pripadajuće fotografije stavljaju na ortofoto kartu te tako nastaje plakat kao ovaj u prilogu. Na temelju plakata s kartom divljih deponija odvija se čišćenje istih na koje tradicionalno pozivamo i druge zaniteresirane udruge i pojedince.

CDP-2015

 

Comments are closed.