Izlet na Ravnu goru

POŠTOVANI RODITELJI I IZVIĐAČI !!!
Odred izviđača “SIRIUS” organizira jednodnevni izlet na Ravnu Goru za sve članove
svih družina Odreda (poletarci, izviđači, istraživači i brđani ). Izlet će se održati u subotu
25.3.2023. godine.
Cijena izleta je 8,00 €, a može se uplatiti na žiro račun Odreda izviđača „SIRIUS“,
IBAN: HR65 2484 0081 1352 5022 2 uz napomenu „Participacija za izlet – Ravna Gora – ime
sudionika“ najkasnije do 18.3.2023. god. Nakon toga roka prijave će biti moguće samo ako bude
mjesta u autobusu.
U cijenu izleta uključen je prijevoz autobusom od Kotoribe, Čakovca, Strahoninca i
Varaždina do Trakošćana i natrag, te troškovi programa. Sudionici izleta dužni su ponijeti manji
ruksak, kabanicu ili šatorsko krilo, špagu od 1 m, izv. bilježnicu i olovku, zdravstvenu iskaznicu,
ostalu prikladnu odjeću i obuću, vodu ili sokove te sendviče ili drugu hranu za jedan dan.
Također tko ima maramu i/ili uniformu neka je ponese.
Okupljanje je u subotu 25.03.2023.:
Kotoriba – Osnovna škola Jože Horvata u 7:00 sati
Čakovec – III. Osnovna škola u 7:40 sati
Strahoninec – Osnovna škola u 8:00 sati
Varaždin – parking u Graberju (veliki parking kod groblja) u 8:15 sati

Povratak je isti dan
Varaždin – parking u Graberju (veliki parking kod groblja) oko 18:30 sati
Strahoninec – Osnovna škola oko 18,50 sati
Čakovec – III. Osnovna škola oko 19,00 sati
Kotoriba – Osnovna škola Jože Horvata oko 19:45 sati
U vezi izleta roditelji i članovi mogu dobiti sve potrebne obavijesti kod svojih voditelja.

UZ IZVIĐAČKI POZDRAV

UPRAVA ODREDA

Bookmark the permalink.

Odgovori