IZVIĐAČKO LOGOROVANJE – „Šoderica 2021“

Poštovani članovi i roditelji,

 

s obzirom na bolje epidemiološke uvjete i blaže protuepidemijske mjere, Uprava Odreda izviđača “Sirius” donijela je odluku o organiziranju izviđačke ljetne aktivnost za svoje članove “Logorovanje – Šoderica 2021”.  Logorovanje će se održati u registriranom kampu kraj jezera Šoderica u Koprivničko-križevačkoj županiji (mjesto Legrad) od 10.07.-17.07.2021. godine (osam dana) s polaskom dana 10.07.2021. iz Varaždina i Čakovca u jutarnjim satima. Predviđa se sudjelovanje oko tridesetak sudionika.

Smještaj će biti organiziran u šatorima s krevetima ili madracima (1 do 2 sudionika po šatoru), uz čvrste objekte kampa sa sanitarnim čvorovima i tuševima te vodu iz vodovoda. Na logorovanju će kuhati profesionalni kuhar ili će se prehrana organizirati preko Podravke. Na logorovanju će biti provedene epidemiološke mjere prema preporukama HZJZ.

Sudionička participacija logorovanja iznosi 700 kn za članove Odreda izviđača “Sirius” redovno registrirane za 2021. godinu. Braći i sestrama, članovima našeg Odreda, odobravamo popust od 100 kn po sudioniku. U cijenu je uključen smještaj u šatorima u kampu, 5 obroka dnevno (doručak, užina, ručak, užina, večera), majica i/ili kapa sa logom odreda, prijevoz iznajmljenim autobusom od Varaždina i Čakovca do Šoderice i natrag  te cjelokupan program (program letova i listova, radionice, igre, kupanje na jezeru, izviđački program na vodi, natjecanja, …).

Sudioničku participaciju moguće je platiti u cijelosti ili u tri obroka od kojih bi prvi u iznosu od 300 kn kao prijavu i rezervaciju mjesta trebalo uplatiti najkasnije do 25.06.2021. na žiro račun Odreda izviđača „SIRIUS“,

IBAN: HR32 2503 0071 1000 1164 4 uz naznaku „Ime i prezime člana – za logorovanje“. Preostala dva obroka u iznosima od po 200 kn mogu se platititi prema slijedećoj dinamici ili u cijelosti: 200 kn do 9.7.2021. te 200 kn do 13.8.2021. godine.

Uz uplatu prve rate odnosno obroka u cijelosti molimo Vas da na e-mail adresu logorovanje@oi-sirius.hr pošaljete i scan popunjene prijavnice koju ste dobili kao prilog ovom pozivu.

Ukoliko postoji problem zbog kratkog roka plaćanja, molimo Vas da se obratite Starješini logorovanja (Roko Rameša) na tel: 098 /983 0382.

UPRAVA ODREDA

Poziv VŽ

Poziv ČK

Popis osobne opreme

Prijava za logorovanje

Bookmark the permalink.

Odgovori