Đeboree 2016

Pozivaju se članovi Odreda kategorije mlađih izviđača (12 do 15 godina) na izviđački višekrš Đeboree 2016, koji će se održati 23.04.2016. u Donjoj Zelini, u blizini Svetog Ivana Zeline. Okupljanje će biti u 08:00 h ispred III. O.Š. u Čakovcu odakle ćemo minibusom krenuti do prostorija Odreda u Varaždinu i dalje prema Donjoj Zelini.

Planirani povratak je isti dan do 16:45 ispred prostorija Odreda u Varaždinu i do 17:00 h ispred III. OŠ u Čakovcu. Cijena izleta je 70 kn, a potrebno ju je uplatiti na jednom od slijedećih patrolnih ili jatnih sastanaka, ili na dan polaska.

Na izlet je potrebno ponijeti izviđačku uniformu i kabanicu. Doručak i ručak osiguravaju organizatori natjecanja.

Bookmark the permalink.

Odgovori