Izvješće s izleta u šumu Topolje

U subotu, 30.04.2022., tridesetak članova Odreda izviđača “Sirius” iz Varaždina i Čakovca krenulo je pješke prema šumi Topolje između sela Slakovca i Ksajpe u Međimurju. Na izletu su provedene razne izviđačke aktivnosti, a osim toga članovi su sami sebi napravili ručak, fine hrenovke u pecivu od tijesta koje su sami u šumskim uvjetima zamijesili. Nastavak je ovo niza aktivnosti na kojima članovi probavaju kuhati u prirodnom okruženju.

Izlet u šumu Topolje

P O Z I V

Odred izviđača „Sirius“ u subotu 30.04.2022. organizira jednodnevni izlet u šumu Topolje između Slakovca i Ksajpe u Međimurju. Na izletu će se obrađivati redovan izviđački program listova za izviđače te program letova za poletarce (izrada vatrišta, izrada ognjišta, izrada zaklona od šatorskih krila, razne igre, …)

Okupljanje je u subotu 30.04.2022.:
Čakovec – III. Osnovna škola u 7,30sati
Varaždin – željeznički kolodvor u 6,40 sati
(vlak kreće nešto kasnije, ali moramo kupiti karte)

Povratak je u subotu 30.04.2022.:
Varaždin – željeznički kolodvor oko 17,35 sati
Čakovec – III. Osnovna škola oko 16,55 sati

Sa sobom treba obavezno ponijeti slijedeću osobnu opremu: voda, sendviči (ili neka druga hrana za taj dan), špaga (tko ima), prikladna topla i slojevita odjeća i obuća, kabanica, izviđačka marama i uniforma (tko ima) te maske za lice jer nam je potrebna za putovanjem vlakom (Varaždin).
Uz izviđački pozdrav.

Rezolucija Zemlja

Družina izviđača “Kotoriba”, u sastavu Odreda izviđača “SIRIUS”, organizirala je povodom Dana planeta Zemlje ekološku akciju čišćenja biciklističkih staza i šetnica Kotoribe koje vode prema “Železnom mostu” prema Mađarskoj. Akcija je održana u sklopu najveće volonterske ekološke kampanje Rezolucija Zemlja, a sama koordinatorica akcije ispred družine izviđača iz Kotoribe bila je učiteljica Romina Volar.

Na ekološkoj akciji je sudjelovalo četrdesetak sudionika, pretežno učenici Osnovne škole Jože Horvata iz Kotoribe, predstavnici općine, učitelji, roditelji te izviđači-volonteri iz Čakovca i Varaždina.

Organizaciju ekološke akcije su potpomogli općina Kotoriba, Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba, lokalno komunalno poduzeće te Večernji list. U nedjelju će ekološku aktivnost čišćenja obale rijeke Mure nastaviti i lokalna udruga Motonautički klub “Mura” Kotoriba.

Na akciji su ispunjena sva očekivanja vezano na količinu sakupljenog otpada i uključivanje vanjskih volontera i članova udruge.

Aktivnost je završila ručkom u organizaciji udruge i osnovne škole te podjelom prigodnih majica akcije svim sudionicima.